Jak wykonać test

W celu wykonania testu PAPP-A oraz testu potrójnego należy:

 1. Pobrać do strzykawki ok. 2 ml krwi nakłuwając żyłę w zgięciu łokciowym.
 2. Bezpośrednio po pobraniu zdjąć igłę ze strzykawki i nakropić z wysokości 1 cm jedną kroplę krwi na środek wytłoczonego koła tak, by wytłoczone koła były nasączone krwią w całości.

  Krew może przechodzić poza obwód czarnego koła. Bibuł nie należy jednak zalewać krwią w całości. Należy pozostawić wolną przestrzeń między czarnymi kołami.
 3. Pozostawić bibułę przez około 60 minut do całkowitego wyschnięcia.
 4. Bibłę podpisać nazwiskiem ciężarnej.
 5. Przesłać listownie wraz z bibułą:
 • czytelnie wypełniony formularz (stanowiąca cześć broszury dla kobiet)

oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty za badanie. Opłatę proszę dokonać wpłacając na konto Gabinetu : 55 1020 3378 0000 1302 0259 4802.

 NIE NALEŻY:

 • Przyspieszać schnięcia bibuł poprzez umieszczanie ich w pobliżu źródeł ciepła.
 • Ponownie nakrapiać krew na wyschniętą bibułę.
 • Wkładać bibuł do woreczków foliowych
 • Wkładać bibuły do koperty przed jej całkowitym wyschnięciem.
PRAWIDŁOWO NAKROPIONA BIBUŁA

PRAWIDŁOWO NAKROPIONA BIBUŁA

NIEPRAWIDŁOWO NAKROPIONA BIBUŁA

NIEPRAWIDŁOWO NAKROPIONA BIBUŁA

1. JAK WYKONAĆ TEST

2. WYBÓR TESTU  

3. ZAMÓWIENIE ZESTAWU DO PRZEPR0WADZENIA TESTU