Wybór testu

A. Jeżeli jest Pani w między 10 a 13 tygodniem ciąży proponuję wykonanie badania o najwyższej skuteczności – TESTU ZINTEGROWANEGO.

 

W tym celu należy:

  1. Pobrać krew miedzy 10 a 13 tygodniem na test PAPP-A i wysłać materiał do analizy do naszej przychodni a następnie:
  2. Pobrać krew po raz drugi po 14 tygodniu ciąży na test potrójny.

B. Jeżeli jest Pani między 10 a 13 tygodniem ciąży może Pani zdecydować się na wykonanie jedynie testu PAPP-A

C. Jeżeli jest Pani po 14 tygodniu ciąży, lecz nie później niż w 20 tygodniu, proponujemy wykonanie testu potrójnego.

Wynik testu zostanie przesłany listownie, pocztą elektroniczną lub faksem, W przypadku, gdy wynik testu zostanie zinterpretowany jako pozytywny zostanie powiadomiona Pani o tym telefonicznie.

1. JAK WYKONAĆ TEST

2. WYBÓR TESTU  

3. ZAMÓWIENIE ZESTAWU DO PRZEPR0WADZENIA TESTU