Zamówienie zestawu do przeprowadzenia testu

Zestawy do badań zawierające broszury, bibuły i instrukcje o sposobie wykonania badania wysyłane są nieodpłatnie.

Proszę o przesłanie bibuł do testu:
PAPP-A (jedna bibuła na badanie)Potrójnego (jedna bibuła na badanie)Zintegrowanego (dwie bibuły na badanie)

Jestem:
ciężarnąlekarzem

Zamawiam:
1 bibuła5 bibuł10 bibuł15 bibuł20 bibuł

Imię i nazwisko (tytuł naukowy)

Adres, ulica i numer mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer telefonu

Inne uwagi:

1. JAK WYKONAĆ TEST

2. WYBÓR TESTU  

3. ZAMÓWIENIE ZESTAWU DO PRZEPR0WADZENIA TESTU